Privacybeleid

 Crush Creatie is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken: 

Post-/Vestigingsadres: Kerkendijk 49
Postcode: 5712 ES
Plaats: Someren
KvK nr.: 61768448
BTW nr.: NL213496094B01
Telefoonnummer: 0628676956
E-mailadres: info@crush-creatie.nl 

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Crush Creatie persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. 

Crush Creatie respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. 

Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Crush Creatie. Wees je er dus van bewust dat Crush Creatie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Crush Creatie. 

 Persoonsgegevens die Crush Creatie verzamelt 

 Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Crush Creatie verwerkt: 

 • Jouw voor- en achternaam; 
 • Jouw adresgegevens; 
 • Jouw telefoonnummer; 
 • Jouw e-mailadres; 
 • Plaatsnaam; 
 • Correspondentie via mail, Skype en telefonisch; 
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website; 
 • IP adres; 
 • Inloggegevens website; 
 • Inloggegevens social media; 
 • Inloggegevens Canva.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Crush Creatie verwerkt 

Crush Creatie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 

Crush Creatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@crush-creatie.nl, dan verwijder ik deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Crush Creatie persoonsgegevens verwerkt 

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Crush Creatie en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Crush Creatie verstrekt. 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn: 

Doel: Voor het afhandelen van jouw betaling.
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Doel: Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Doel: Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel: Om diensten te leveren op jouw kanalen (website, social media, Canva).
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Doel: Crush Creatie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Doel: Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving.
Grondslag: Op basis van een wettelijke plicht. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Crush Creatie) tussen zit. 

Hoelang jouw gegevens bewaard worden 

Crush Creatie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen

 • Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht; 
 • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/ overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Crush Creatie zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens: Bedrijfsnaam
Termijn:
7 jaar (belastingwetgeving)
Reden:
Voor het afhandelen van jouw betaling

Persoonsgegevens: KvK nummer
Termijn:
7 jaar (belastingwetgeving)
Reden:
Voor het afhandelen van jouw betaling

Persoonsgegevens: Voor- en achternaam
Termijn:
7 jaar (belastingwetgeving)
Reden:
Voor het afhandelen van jouw betaling en zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: Adresgegevens
Termijn:
7 jaar (belastingwetgeving)
Reden:
Voor het afhandelen van jouw betaling en zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: Telefoonnummer
Termijn:
5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden:
Zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: E-mailadres
Termijn:
5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden:
Zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
Termijn:
5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden:
Zodat ik eventuele gegevens van jou kan terug vinden.

Persoonsgegevens: Inloggegevens van jouw website en/of social media kanalen
Termijn:
5 jaar na afronding van de overeenkomst
Reden:
Zodat ik je achteraf kan helpen met vragen en/of aanpassingen.

Persoonsgegevens: IP adres
Termijn:
30 dagen na websitebezoek
Reden:
Crush Creatie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Persoonsgegevens: Gegevens over jouw activiteiten op de website
Termijn:
30 dagen na websitebezoek
Reden:
Crush Creatie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Persoonsgegevens: Opdrachten worden na de overeenkomst bewaard in mijn archief en online portfolio.
Termijn: 
Deze worden bewaard tot jij een verzoek indient om dit te verwijderen.
Reden:
Crush Creatie maakt nieuwe opdrachten voor jou op basis van huidige opdrachten (huisstijl) die zijn gedaan.

Gegevens delen met derden/anderen 

Crush Creatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Crush Creatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Met de volgende derden deelt Crush Creatie gegevens: 

Derde: Administratiekantoor
Categorie:
Verwerker
Doel delen:
Om de BTW-aangifte te doen
Gegevens:
Inkoop- en verkoopfacturen

Derde: Boekhoudprogramma
Categorie:
Verwerker
Doel delen:
Om mutaties in te boeken
Gegevens:
Inkoop- en verkoopfacturen

Derde: Bank
Categorie:
Verwerkersverantwoordelijke
Doel delen:
Om betalingen voor mij te generen
Gegevens:
Bankrekeningnummer, naam, omschrijving

Derde: Hostingprovider
Categorie:
Verwerker
Doel delen:
Om afspraken met je te maken m.b.t. hosting
Gegevens: 
Contactgegevens en indien nodig gegevens m.b.t. huidige hosting.

Derde: Fotograaf
Categorie:
Verwerker
Doel delen:
Om afspraken met je te maken m.b.t. fotografie.
Gegevens: 
Contactgegevens

Derde: Online marketingbureau
Categorie:
Verwerker
Doel delen:
Om afspraken met je te maken m.b.t. marketing.
Gegevens: 
Contactgegevens

Derde: Back-end developer
Categorie:
Verwerker
Doel delen:
Om technische aanpassingen te kunnen doorvoeren op jouw website.
Gegevens: 
Contactgegevens en inloggegevens van jouw website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Crush Creatie in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@crush-creatie.nl. Crush Creatie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek 

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid 

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Crush Creatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Indienen klacht

Crush Creatie wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Crush Creatie niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Crush Creatie wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Crush Creatie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 

Functionele en analytische cookies 

Crush Creatie maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Crush Creatie. 

Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website. 

Google Analytics 

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons 

Op de website van Crush Creatie zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. https://www.crush-creatie.nl is de website van Crush Creatie 

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van Crush Creatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. 

Mijn Macbook is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn iPhone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID. Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Crush Creatie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@crush-creatie.nl. 

 

Deze privacy- en cookieverklaring is van:
Crush Creatie – 24-05-2018